Liên hệ

Showroom:

Yến Sào Đông Á

Địa chỉ: 32/109 Bùi Đình Tuý P.12 Q. Bình Thạnh TP. HCM

Điện thoại: 08 5445.2750

Hotline: 0907.589.543

website: www.yensaodonga.vn

Facebook: https://www.facebook.com/yendonga

Email: Diem@YenSaoDongA.vn

Cơ Sở Sản Xuất:

Yến Sào Đông Á

Địa chỉ: Tỉnh Lộ 902, Vũng Liêm, Vĩnh Long

Hệ thống Đại lý toàn cầu:

Calgary, Canada

Bảo An Herbal

Địa chỉ: 17th Avenue SE, Calgary, Alberta, Canada

Điện thoại: +1 (403) 473-0527

Người Đại Diện: Bác sĩ Chưởng